Kinder- en jongerencoaching

Kinder- en jongerencoaching is een laagdrempelige, oplossingsgerichte en kortdurende vorm van hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun (bonus) ouders met een hulpvraag.

Kinderen kunnen zelf heel goed aangeven waar ze aan willen werken. Centraal staat de innerlijke beleving van het kind. Ik ga samen met het kind naar zijn innerlijke leefwereld kijken en onderzoeken welke verandering helpend kan zijn.

Als Kindercoach ga ik er vanuit dat het antwoord op het probleem in het kind of puber zelf zit. Tijdens de coachingssessies gaan we samen op zoek naar het antwoord. We ontdekken de talenten en kwaliteiten van het kind of puber en oefenen vaardigheden die hem helpen om problemen te overwinnen. Door het zien van de eigen talenten en kwaliteiten krijgt het kind of puber weer vertrouwen in zijn eigen mogelijkheden. Een nauwe betrokkenheid en bereidheid van de ouder(s) om mee te gaan in het veranderingsproces van het kind is van groot belang voor het slagen ervan en voor het resultaat op lange termijn.

Ouders krijgen praktische tips, zodat zij hun kind of puber optimaal kunnen ondersteunen. En samen zorgen we ervoor dat jouw kind zich weer verder kan ontwikkelen. We zorgen ervoor dat jouw kind weer ‘De kapitein van zijn eigen schip kan zijn’.

Ik werk intuïtief en met verschillende technieken zoals oa:

  • grondings- en energietechnieken.
  • Visualisaties.
  • Helende verhalen.
  • Ontspannings- en ademhalingsoefeningen
  • Eft
  • Kleine opstellingen.
  • Spel- en knutselvormen.