Familieopstellingen

Als er sprake is van een verstrikking zijn de gewone "opruimmethodes" vaak niet afdoende. Een familieopstelling is dan een prachtige manier om patronen te doorbreken zodat de liefde weer kan stromen.

Een systeem (een organisatie/ familie/ maar ook jij als jezelf ) zoekt altijd naar volledigheid. Als er iets gebeurd is ( kan ook vele generaties eerder zijn) dan zal het systeem het op een andere plek proberen te compenseren.

In het geval van een familie is de persoon dus ondergeschikt aan het systeem en kan de persoon (vaak een kind) iets voor een ander gaan dragen of op een plek van een ander gaan staan om het systeem weer in balans te brengen. Dit gebeurt zelfs als dat ten koste van hem/haar zelf gaat.
Dit gebeurt echter altijd uit liefde!

Opstellingen gaan over ervaren en waarnemen van de onderstroom en de betekenis daarvan in het hier en nu. Als opsteller en cliënt ervaar je tijdens een opstelling de diepe kracht van het systemisch veld. En de effecten werken nog maandenlang na waardoor één afspraak al bijzonder effectief is.

Een klassieke opstelling wordt het meest gedaan met een grote groep mensen. Deze mensen representeren de verschillende familieleden of personen die bij het systeem horen. Omdat de groep groter is kun je het hele systeem makkelijker bekijken en eenvoudiger ordeningen aanbrengen.
In de individuele praktijk kun je ook prima met opstellingen werken maar dan kleiner. Je kunt het gezin opstellen en bekijken welke plek een ieder inneemt of alleen een ouder ten opzichte van het kind. Maar ook een persoon ten opzichte van een probleem/gevoel/kwestie. Op deze manier kun je vaak sneller inzichten in een gedeelte van het systeem krijgen. Het kan voorkomen dat ook een generatie verder erbij betrokken wordt als dat nodig is.

Er wordt gewerkt met vloerankers ( bijv. lapjes stof) maar een opstelling kan ook op tafel worden gedaan met poppetjes, schelpen of andere dingen die voor handen zijn.
De inzichten zijn vaak zeer verhelderend, rustgevend en helend! En werken nog lang na.

Achtergrond informatie

Bert Hellinger een psychotherapeut uit Duitsland heeft het systemisch werk ontwikkeld, ook wel bekend als familieopstellingen. Hij ontdekte tijdens zijn werken met mensen dat er wetmatigheden te benoemen zijn waarbij ieder lid van een familie ( systeem) zich prettig voelt. Of eigenlijk liever gezegd waarbij de ziel rust voelt. Daarbij wordt geen onderscheid tussen doden of levenden gemaakt. De ziel is immers eeuwig. Ook ontdekte hij zinnen en ordeningen waarbij veel systemen en delen van het systeem zich het prettigst voelen. De verstrikkingen en verstoringen kunnen d.m.v. een opstelling verhelderd worden en een nieuw innerlijk  rustgevend beeld creëren.

Wetmatigheden:

 • Iedereen hoort erbij en heeft recht op een eigen plek ( binding)
 • Er is een chronologische orde ( volgorde )
 • Iedereen draagt zijn eigen lot
 • Er is balans in geven en nemen

Dynamieken

Wanneer zoals gezegd één of meerdere van bovenstaande wetten in de knel komt ontstaan er dynamieken. Die ontstaan vanuit liefde met de bedoeling het zo goed mogelijk te doen voor het hele systeem. 
Voorbeelden van dynamieken :

Iets dragen voor iemand anders

 • Iemand volgen
 • Ik doe het in jouw plaats
 • Je boven iemand stellen
 • Iemand beschermen tegen weggaan
 • Het leven van iemand anders leiden

Symptomen

Vanuit deze dynamieken ontstaan symptomen zoals:

 • Angsten en onrustgevoelens
 • Relatieproblemen
 • Niet beschikbaar zijn als ouder
 • Doelen niet halen
 • Het gevoel hebben het leven niet vol te nemen
 • Depressie
 • Gevoeligheid voor ziekten
 • Ontbreken van kracht